205

REČNIK

Tito se dogovorio o raspadu Jugoslavije sa zapadnim silama

KATEGORIJA: Dobro je poznato  TEME: devedesete |međuetnički odnosi |nacija |prošlost |spoljna politika

Kako je moguće da ako svi znaju, i ako sama istorija kao činjenicu prepoznaje da je Tito odgovoran za raspad Jugoslavije, ta činjenica ostaje tajna? Ili je u pitanju paradoks, ili jedna ne strogo naučno utemeljena metoda tumačenja dalje i bliže prošlosti (tj. instrumentalizacija istorije). Autor navodi različite podatke koje kombinuje i tumači po sopstvenom osećaju da bi došao do željenog zaključka (da je Tito isplanirao raspad Jugoslavije). Relativno uspešno se podražava metod logičkog zaključivanja koji je potpomognut proizvoljnim tumačenjem istorije, uz geslo dobro je poznato.

Tako da, ako je za raspad Jugoslavije odgovoran njen dugogodišnji predsednik i osnivač, onda mi ostali nismo i ne možemo biti krivi. O sudbini nas, malog balkanskog naroda, nikada nismo odlučivali mi, nego velike sile i njihovi domaći poslušnici. Nismo mi odvorni za raspad, da ne kažemo rat u bivšoj Jugoslaviji. On je ugrađen u same temelje zgrade zvane Jugoslavija, još daleke ’43. Godina koju su narodi Jugoslavije godinama slavili kao prvi rođendan njihove socijalističke republike istovremeno je bila i godina početka njenog raspada! Tako da, nismo mi ništa krivi, vetar je prosto jako dunuo i srušio našu trošnu kuću.

Nismo u 20. veku stvorili srpsku državu i to je naša greška. Velike sile i drugi narodi na području bivše Jugoslavije su hteli državu Južnih Slovena. Nije trebalo da pristanemo da se pravi Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca kao montažna baraka, država koja treba da traje dok odgovara velikim silama. Kad im je odgovaralo, onda su je demontirali da ne postoji kao država. Isto se desilo i 1941. i 1991. godine. Dobro je poznato da je kada se Josip Broz Tito 1943. godine sastao sa engleskim premijerom Vinstonom Čerčilom i tražio od njega da saveznici priznaju partizane kao jedinu vojsku na našim prostorima koja se bori protiv fašizma i Hitlera, ipak dobio nekoliko uslova. Jedan od uslova je bio da se što pre odvoji od Rusije, a drugi da pripremi Jugoslaviju za raspad. To je istorijska istina koju mi krijemo. Josip Broz je pristao na to. Odvojio se od Rusije, to jest od Sovjetskog Saveza 1948. godine, a posle je promenom Ustava, to jest Ustavom iz 1974. godine pripremljen kobni projekat da sve republike imaju pravo na odvajanje i da u tom slučaju, što nigde do sada nije bilo u svetu, republičke granice postaju državne. Još tada je Tito pripremio demontažu Jugoslavije i čekalo se samo da prođe nekoliko godina od Brozove smrti i da se to desi. Velike sile su pripremile raspad Jugoslavije i rat je kod nas došao spolja. To se najbolje videlo kroz uvoz oružja u Jugoslaviju i podržavanje hrvatskog i muslimanskog naroda, a odbacivanje Srba.

Božidar Vučurević, Pečat, 17. jul 2011.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading