205

REČNIK

Sandžak je srce Srbije

KATEGORIJA: Zemlja snova  TEME: ekonomska politika |međuetnički odnosi |Sandžak

Šta mislite o perspektivama razvoja poljoprivrede u Vojvodini? Vojvodina je srce Srbije! A, šta imate da kažete o turističkim kapacitetima Valjeva? Valjevo je srce Srbije! Za kraj, šta biste poručili nerazvijenim opštinama na jugu Srbije? Jug je srce Srbije!

Višesrčje Srbije do skoro je bila enigma za savremenu medicinu. Kao i kod drugih toplokrvnih stvorenja, srčane radnje reflektuju se na ostale delove organizma, i obrnuto (Sve što se događa u Srbiji, događa se i tamo). Ipak, velika nepoznanica je čemu služe toliki srčani mišići, kao i kako oni paralelno postoje u jednom organizmu. Jedna od naučnih pretpostavki bila je da se srca u organizmu Srbije razvijaju na račun ostalih organa, koji kržljaju i vremenom čak i odumiru. Srećom, u pomoć su priskočili stručnjaci koji su otkrili da tajna tako dobrog stanja ovih vitalnih organa Srbije leži u njenim dobrim genima, izuzetnoj psiho-fizičkoj nadarenosti, i pre svega, zaraznom optimizmu. Politički problemi ne mogu joj ništa! Ekonomska kriza - to je za nju omanji stres. Sa toliko srca koja kucaju kao jedno, da li išta može da pokoleba Srbiju? Da li iko može da posumnja u dobre izglede za njenu budućnost?

- Raška oblast i Sandžak su srce Srbije. Sve što se događa u Srbiji, događa se i tamo. Ekonomska situacija se oseća kao i u drugim delovima Srbije. Ima onih koji bi želeli da nametnu političke probleme kao najbitnije, ali ljudi koji tu žive su divne komišije, divni rođaci. To je divno bogatstvo Srbije zbog etničke i kulturološke različitosti koja postoji na malom prostoru. U tom smislu, ocenjujem da je to kvalitetan deo naše države, rekla je za Sandžak Danas predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Slavica Đukić - Dejanović.

Kako u budućnosti vidite ovaj deo Srbije i koji su načini da se reše problemi koji se otvaraju?
- Taj region kompletno treba da bude razvijeniji, jer je potencijal sjajan. Vidim ga kao mogućnost da tekstilna industrija cveta. Tamo gde ima nekih problema, koji proističu iz nedovoljne ekonomske razvijenosti, treba ih rešiti privlačenjem i ohrabrivanjem investitora da ulažu i u ovaj deo naše države, da se veći broj ljudi zaposli i živi od svog rada. Taj region vidim kao mesto da se razvijaju univerziteti i međuuniverzitetska saradnja, da mladi ljudi mogu da se obrazuju. I, taj region vidim kao jedan deo naše države koji će imati neke specifičnosti, i koji je bogatstvo za čitavu Srbiju.

Slavica Đukić - Dejanović, Danas, 15. Mart 2012.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading