205

REČNIK

Radim u interesu građana i kao gradonačelnik i kao poslanik i gde je tu korupcija?

KATEGORIJA: Kakve veze imam ja sa tim?  TEME: korupcija |vlast/opozicija

Zakonom je zabranjena akumulacija javnih funkcija, pogotovo javnih funkcija koje predstavljaju različite grane vlasti. To je civilizacijski napredak od onoga kad te kadija tuži pa ti kadija i sudi. Gradonačelnik je izvršna funkcija, a poslanik predstavlja zakonodavnu vlast, i nije bitno da li se radi o istom nivou vlasti. Bitno je da je obavljanje više javnih funkcija protivno podeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, i da otvora mogućnost za korupciju i zloupotrebu.


I bitno je to da je najviši organ sudske vlasti, Ustavni sud Srbije, procenio da je postojeća situacija protivna zakonu. A problem sa obavljanjem više javnih funkcija se ogleda se već u samoj konstataciji gradonačelnika da od toga što je on i poslanik „korist može da ima grad“ čime svoju funkciju poslanika koji radi u interesu cele nacije pretpostavlja funkciji gradonačelnika koji radi za dobrobit svojih sugrađana. Slična je situacija i kada predsednik upravnog odbora nekog javnog preduzeća postane i član upravnog odbora nekog sportskog društva pa onda preduzeće i sportsko društvo naprave ugovor o sponzorstvu, makar isti nije u interesu građana koji finansiraju rad samog preduzeća...

Ja sam u isto vreme i gradonačelnik, što je javna funkcija, i poslanik, što je takođe javna funkcija. Kako to može da bude korupcija? Lično niti mogu niti želim da od toga imam koristi, ali koristi može da ima grad. Pozivam ljude iz Agencije da mi objasne otkud je to korupcija, naročito posle mišljenja ministarstva pravde

Veroljub Stevanović, B92, 11 avgust 2011.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading