205

REČNIK

Profesori časte studente oslobađanjem od školarine

KATEGORIJA: Pobrkani lončići  TEME: javni sektor |mladi |socijalna pitanja

Siroti univerzitetski profesori! Ne samo što se neustrašivo hvataju u koštac sa slobodnim tržištem, nego i odvajaju od tog teškom mukom zarađenog novca ne bi li svojim studentima omogućili da žive u komunizmu (čitaj: Zemlji Dembeliji). A ovi, umesto da im budu zahvalni, sad se još i bune! Jedini problem sa ovom pričom je u tome što što je univerzitet državni monopol nasleđen iz socijalizma i još uvek subvencioniran od strane poreskih obveznika - drugim rečima, on ne može da “časti” sopstvene građane jer se finansira od njihovih para. Pritom, besplatno školovanje i nije nikakvo "čašćavanje", nego legitiman način da se izjednače šanse pripadnika svih slojeva društva da dođu do visokog obrazovanja, i to način koji se primenjuje u mnogim nominalno kapitalističkim zemljama.

Studenti oslobođeni školarine žive tačno u komunizmu, jer za njih je školovanje bukvalno besplatno, jer ih mi častimo.

Branko Kovačević, Press, 21. oktobar 2011.

Naša država daje mnogo više para za budžetskog studenta, nego što mi uzimamo za samofinansirajućeg. To znači dva puta manje para. Ko je dao tu razliku, uslove studiranja imaju iste i jedan i drugi? Mi, fakulteti i Univerzitet. Znači, mi smo deo sopstvenog prihoda uložili u njegovo školovanje, nismo dali na plate. Na mojoj Elektrotehnici – budžetski student košta 160.000, a školarina je 72.000. Razliku su dakle dali zaposleni na ETF-u iz svog džepa. Mi, naravno, imamo sjajnu decu i treba da ulažemo u njih, nikome od nas nije zbog toga žao, ali i ovaj deo mora da se zna kada se krene povika na fakultete.

Branko Kovačević, Politika, 30 oktobar 2011.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading