205

REČNIK

Pitanje Kosova ćemo rešiti kreativno

KATEGORIJA: Prazna slama  TEME: Kosovo

Kreativno rešenje za Kosovo bi bilo da se naprave plantaže banana diljem Kosova i Metohije pa onda od zarade na izvozu da se finansira izgradnja dva veštačka ostrva u Sredozemnom moru, jednog za Albance a drugog za ne-Albance. „Kreativno rešenje“ ne znači ništa dok zapravo ne sadrži rešenje. Ali kreativnost se ne ogleda samo u mogućnosti da se nešto reši na drugačiji i neočekivani način već i u sposobnosti da se puno priča a ništa ne kaže. 

Šta uopšte znači da nam sada treba jedan nekonvencionalan, inventivan, fleksibilan, pragmatičan, racionalan i nadasve kreativan pristup? Pod jedan, uviđamo da naša konvencionalna politika nije fleksibilna, pragmatična i racionalna. Pod dva, čini se da se rešenje zapravo ne nazire.

Smatram da bi trebalo prići tom pitanju [Kosova] krajnje fleksibilno, veoma pragmatično, pronaći rešenje koje zadovoljava princip, odnosno čuva dignitet i jedne i druge strane, omogućava nam da nastavimo život. Svaki drugačiji pristup bi značio, u stvari, slamanje života - i za Albance i za Srbe. Nemanje izlaza. Ja sam duboko ubeđen da reforma pristupu Kosovu i Metohiji, jedan nekonvencionalan pristup, inventivan, fleksibilan, pragmatičan, racionalan, kreativan na kraju, nas vodi prema šansi da jednom i proizvedemo nešto kvalitetno u Srbiji i prodamo na nekom tržištu.

Boris Tadić, magazin Status, 31. maj 2011.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading