205

REČNIK

Parada ponosa pojačava homofobiju i stoga se može zabraniti

KATEGORIJA: Pobrkani lončići  TEME: ljudska prava |manjinske grupe

Objašnjenje koje se zasniva na argumentaciji da je šteta od neke akcije veća nego korist veoma je plodotvorno, jer se bazira na podražavanju racionalnog diskursa, u kome se zdravorazumski i otvoreno izlažu jednostavne istine. Govornik sebi pribavlja poziciju koja izgleda dobronamerno, razumno i pragmatično, i sa nje tumači događaje. 

Prava su nešto što Ustav jemči, a država štiti, međutim ovde se prava nude kao zamena za njihovo korišćenje. Eto, imate pravo, ne morate još i da ga koristite!  Prava su opštevažeća i izuzeta iz utilitarnih proračuna. Ako imam pravo na mirno okupljanje, ono se sastoji upravo u tome što sam odlučujem kako ću ga koristiti i niko ne može da se meša u tu moju odluku, pa makar ga koristio i glupo ili na sopstvenu štetu.

Napominjući da je njegov stav o Paradi ponosa poznat, Đilas je konstatovao da prava pripadnika LBGT zajednice, posle jučerašnje Parade ponosa „neće biti veća, već da će, naprotiv, samo homofobičnost biti veća".

Dragan Đilas, Press,11. oktobar 2010.

Ja smatram da ne postoji nikakav razlog da se održava neka manifestacija poput Parade ponosa, imam krajnje negativan stav, i da je to odluka koju donosi gradonačelnik, kao u nekim drugim gradovima sveta, dok sam ja gradonačelnik ne bi bilo takve manifestacije. Zato što ne vidim njen nikakav smisao, ona je usmerena na to da navodno pokaže različitost, i da kroz te različitosti pogodi toleranciju, a ona uvek izazove potpuno kontra stvar. Pogledajte podatke posle prošle Parade ponosa, povećana je homofobija u Srbiji, dakle ništa nisu dobili ljudi koji su učestvovali u toj manifestaciji. (...)
Ako ste homoseksualac – to je vaše pravo, niko ne sme zbog toga da vas maltretira, ali ja ne vidim zašto zbog toga šetate, sad kao jedna grupa ljudi, i time nešto dobijate – ništa ne dobijate.

Dragan Đilas, „Utisak nedelje“, B92, 2. oktobar 2011.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading