205

REČNIK

Od 1972. sanjam brodove na Moravi

KATEGORIJA: Zemlja snova  TEME: ekonomska politika |infrastruktura |investicije

Nije samo ministar Bačević onaj koji misli da je ovaj kanal genijalna ideja, to potvrđuje i činjenica da se za partnerstvo otimaju i Vašington i Moskva, iako Kinezi ubedljivo vode. Dobri poznavaoci geostrateških prilika ukazuju da Moravski kanal može da predstavlja novog ‘Gavrila Principa’ u remećenju odnosa između svetskih sila. Ministar Bačević zamera široj, nestručnoj, javnosti što komentariše ovu temu jer ni on sam nema saznanja o tome da li je ovaj projekat isplativ (“šta bi bilo kad bi bilo” odgovara Bačević u interjvjuu) ali zato se i radi studija opravdanosti. S druge strane, ministar je siguran da, čak i ako nema dovoljno vode, kanalom uvek mogu da plove brodići koji transportuju velike količine materijala koje će proizvoditi novi industrijski centri koji će biti vezani za Moravu. Sve to će rezultirati i sprečavanjem odumiranja sela u delovima Srbije koji su vezani za Moravu, jer gde je kanal tu je i industrijski centar, a gde je industrijski centar – tu je i selo! I kako da onda to ne prihvate braća Grci i Makedonci, još će i oko imena da se dogovore, samo kako bi ministru pokazali svoju oduševljenost projektom.


U zemlji koja godišnje ne može da završi 20km autoputa i u kojoj se teret rečnom mrežom transportuje jednocifrenim brojem kilometara po jedinici vremena, a koja uz to ima veliki i galopirajući deficit, svaka priča o ovako grandioznom projektu - čiji završetak čak i ne zavisi od nje same, je u najbolju ruku samo lep san.


 

-Za partnerstvo su zainteresovane Kina, Rusija i Amerika, a sa Nemačkom i Austrijom tek predstoje razgovori. Interesovanje je mnogo veće nego što bi neki u našoj zemlji želeli da ono bude. 
 Ipak je vreme krize. Često se čuje da nije vreme za tako velike projekte. Da nije bolje skoncentrisati se na završetak autoputeva i modernizaciju železnice, što nam je preko potrebno i daleko ispred kanala na listi prioriteta?

-To su sve odvojeni projekti i odvojeni poslovi. Prostorni plan posebne namene koji ćemo da uradimo, uključiće i te saobraćajnice, jer mi želimo da prostornim planom posebne namene pokrijemo 10.000 kvadratnih kilometara, što je prostor veličine Kosova i Metohije. Tako će čitav region biti pokriven, a kroz plan ćemo stvoriti uslove da se krene u kontrolisani razvoj.

Robni tokovi koji bi u Srbiji mogli da se usmere ka tom kanalu stalno se smanjuju. Nemamo jaku industriju u Pomoravlju. Šta ćemo da transportujemo tim kanalom?

-Da li to znači da ne treba da imamo industriju. Ovo će biti samo olakšavajuća okolnost za razvoj industrije u tom kraju. U delu Srbije kuda protiče Morava živi četiri miliona stanovnika. Tu su postojali najznačajniji industrijski centri koji su bili vezani za Moravu ili za sistem moravskih dolina. Neće nam odumreti sela koja gravitiraju Moravi.

Da li u Srbiji ima dovoljno vode za kanal?

-Pitanje voda će pokazati studija opravdanosti. Sa manjom količinom vode ploviće manji brodovi sa većom veći.

Milan Bačević, Politika, 30. Januar 2013.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading