205

REČNIK

Ko se kači sa poglavicom, kači se sa celim plemenom

KATEGORIJA: Svaka ptica svome jatu  TEME: Beograd |bezbednost |međuetnički odnosi |porodica |Sandžak |tradicija

Mi nismo etnička grupa, mi smo porodica!  Kačiš se s jednim članom porodice - kačiš se sa svima. Nismo odrođeni individualisti kao drugi moderni narodi, mi smo više kao pleme: svi za jednog, jedan za sve! 

Prijateljska, porodična i plemenska povezanost su kohezivni elementi jedinstva na koje govornik poziva svoje sunarodnike, bilo da oni osećaju tu vezu ili ne. U govoru u kom postoji samo jedinstvo i homogenost predmoderne zajednice podrazumeva se da su svi njeni članovi. A oni više nisu građani ili politički subjekti, već postaju osvetoljubivo pleme spremno da po svaku cenu zaštiti svog ugroženog člana od napada neprijatelja. Upozorenje onima u Beogradu je zapravo poruka svojima da su zajedno jači i da treba tako i da se drže. Pritom, poredeći svoje sunarodnike sa plemenom, govornik o istom trošku pokušava da se ustoliči na mesto poglavice.

"U našoj sandžačkoj tradiciji postoje neke veze koje su prevaziđene kod nekih naroda. Postoji prijateljska, porodična i, ako hoćete plemenska povezanost i spremnost da se štiti ono što je svoje. Ukoliko bi došlo do moje likvidacije, narednih 50 godina nijedan beogradski političar ne bi smeo doći u Sandžak", poručio je Zukorlić.

Blic, 20. februar 2012.

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading