205

REČNIK

A šta ćemo sa 500 miliona neprijavljenih Kineza?

KATEGORIJA: Pobrkani lončići  TEME: ljudska prava |porodica |tradicija

Dveri su jasne, ženskim telom se ne sme trgovati jer je njegova uloga da proizvodi decu, a ta uloga je narušena ako ženi damo pravo da svojim telom raspolaže kako hoće. Ako legalizujemo prostituciju, šta je sledeće, legalizacija abortusa? Odakle pravo Dverima da određuju šta žena treba da radi sa svojim telom, ostaje nejasno.


Ono što je još zanimljivije u ovoj izjavi je analogija. Boki je bio dobar đak, ali je izgleda bežao sa časova logike. Niko ne opravdava legalizaciju prostitucije time što je ima puno, već ili zato što prostitutke imaju pravo da se time bave, ili zato što bi posledice za prostitutke i društvo bile bolje. S toga bi analogija prostitucije sa nasiljem u porodici imala smisla jedino ako bi se nasilje u porodici branilo kao ljudsko pravo na telesni integritet, ili ako bi se tvrdilo da dovodi do boljih posledica za porodicu i društvo. Teško odbranjiva analogija, zar ne?

Protivimo se legalizaciji prostitucije jer se ličnost žene ne može svoditi na trgovinu njenog tela. Zagovornici legalizacije opravdavaju svoja zalaganja sveprisutnošću prostitucije. Odgovaramo im: i nasilje u porodici je stalno prisutno, pa ne možemo da ga opravdamo tom činjenicom.

Boško Obradović, 13.04.2016. Danas

Prikaži: 25 50 100 Sve Vrh
loading